சாகா வரம் (Uttama Villain song: Lyrics by Kamal Hassan)

சாகா வரம் போல் சோகம் உண்டோ
கேளாய் மன்னா

தீரா கதையைக் கேட்பார் உண்டோ
கேளாய் மன்னா

கணியர் கணித்த கணக்கு படி
நாம் காணும் உலகு இது வட்ட பந்தாம் (வட்ட பந்தாம்)

வட்ட பந்தை வட்டமடிக்கும்
மற்ற பந்தும் போகும் ஆண்டே (போகும் ஆண்டே)

மாளா ஒளியாம் ஞாயிறும் கூட
மற்றோர் யுகத்தில் போகும் கறிந்தே

SV-5

கறிந்து எரிந்தும் வெடித்த பின்னும்
உதிக்கும் குளம்பில் உயிர்கள் முளைக்கும்

முளைத்து முறிந்தும் துளிர்க்கும் வாழை
தன் மரணத்துள்ளே வைத்தது விதையை

விதைத்திடும் உன்னைப் போல் ஒரு உயிரை
உயிர்த்து விளங்கும் என் கவிதை விளக்கம்

விளங்கி துலங்கிடும் வம்சம் வாழ
வாழும் நாளில் கடமை செய்ய
செய்யுள் போல் ஒரு காதல் வேண்டும்

வேண்டியதெல்லாம் வாய்த்த ஒருவன்
சாவையும் வேண்டி செத்த கதைகள் ஆயிரம் உண்டு

கேளாய் மன்னா

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s